Συνεργαζόμενοι Φορείς

1. Συνεργαζόμενοι Φορείς – Ταμεία – Υπουργεία – Οργανισμοί (Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 22 ημερών):

 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομείς Υγειονομικών (τέως Τ.Σ.Α.Υ.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (τέως Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (τέως Τ.Υ.Δ.Α.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (τέως Τ.Υ.Δ.Π.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Υγείας Δικαστικών Επιμελητών (τέως Τ.Υ.Δ.Ε.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Ασφάλισης Νομικών (τέως Τ.Α.Ν.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (τέως Τ.Α.Σ.) ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (τέως Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω-ΤΑΠ-ΟΤΕ)  ,
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών (τέως Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.-Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.ΑΕ.)
 • Ε.Φ.Κ.Α.- Συνταξιούχων Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • Ε.Φ.Κ.Α.-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως Τ.Α.Π.Ι.Τ.-Τ.Α.Π.Ε.Μ.)
 • Ε.Φ.Κ.Α.- πρώην Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.( Β΄, Γ΄& Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών _τέως Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.-Τ.Α.Τ.Τ.Α-Τ.Σ.Ε.Υ.Π.)
 • Ε.Φ.Κ.Α.-Τομέας Α.Δ.Κ.Υ. (τέως Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
 • Ε.Φ.Κ.Α. (Υπαλλήλων- Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ε.Φ.Κ.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τέως Τ.Α.Ξ.Υ.)
 • Ε.Φ.Κ.Α. –Εργαζομένων στον Ο.Γ.Α.
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε. Μισθωτών
 • Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
 • Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
 • ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
 • Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
 • ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε.
 • Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 • Ο.ΣΥ. Α.Ε.
 • Ταμείο Αλληλοβοηθείας  Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 • Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε-Ε.Κ. Α.Ε.-Ε.Κ.Ο. Α.Ε.)
 • Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ε.Ο.Τ.  (Εργαζόμενοι στον Ε.Ο.Τ.)
 • Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού

 

2. Δωρεάν Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ανέργων και Εργαζομένων Ο.Α.Ε.Δ. (15 ημερών)

 

3. Ιδιώτες 

 • Το κόστος διαμονής προκαταβάλλεται με την κράτηση της θέσης ενώ σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού για οιαδήποτε αιτία  ή ακόμη μη προσέλευσης του στην κατασκήνωση, τα προπληρωμένα τροφεία δεν επιστρέφονται στον καταθέτη.