Άιτηση Συμμετοχης Λοιπού Προσωπικού

  Φωτογραφία *

  Θέση εργασίας *

  Ονοματεπώνυμο *

  Ημερομηνία Γέννησης *

  Επάγγελμα *

  Τηλέφωνο Οικίας *

  Κινητό *

  e-mail *

  Προϋπηρεσία *

  Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου *

  Πιστοποιητικό Υγείας 5ετούς ισχύος, εν ισχύ *

  Συστάσεις αν υπάρχουν

  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

  Πτυχίο – Δίπλωμα και Ειδικότητα

  Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»