Άιτηση Συμμετοχης Λοιπού Προσωπικού

Φωτογραφία *

Θέση εργασίας *

Ονοματεπώνυμο *

Ημερομηνία Γέννησης *

Επάγγελμα *

Τηλέφωνο Οικίας *

Κινητό *

e-mail *

Προϋπηρεσία *

Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου *

Πιστοποιητικό Υγείας 5ετούς ισχύος, εν ισχύ *

Συστάσεις αν υπάρχουν

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πτυχίο – Δίπλωμα και Ειδικότητα

Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»