Αίτηση συμμετοχής Aσφαλιστικών Ταμείων / λοιπών Φορέων

Ασφαλιστικό Ταμείο / Φορέας:

Ονοματεπώνυμο Άμεσα Ασφαλισμένου / Υπαλλήλου *

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης *

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου*

Ονοματεπώνυμο Παιδιού 1 *

ΑΜΚΑ Παιδιού 1 *

Ονοματεπώνυμο Παιδιού 2

ΑΜΚΑ Παιδιού 2

Ονοματεπώνυμο Παιδιού 3

ΑΜΚΑ Παιδιού 3

Ονοματεπώνυμο Παιδιού 4

ΑΜΚΑ Παιδιού 4

Διεύθυνση Κατοικίας *

Περιοχή *

Τ.Κ. *

Τηλέφωνο Οικίας *

Τηλέφωνο Εργασίας

Κινητό 1 *

Κινητό 2

Email *

Κατασκηνωτική Περίοδος 15 ημερών
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο για τα Ταμεία ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΑ επιλέξτε

Κατασκηνωτική Περίοδος 15 ημερών

Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»