Αίτηση συμμετοχής Aσφαλιστικών Ταμείων / λοιπών Φορέων

  Ασφαλιστικό Ταμείο / Φορέας:

  Ονοματεπώνυμο Άμεσα Ασφαλισμένου / Υπαλλήλου *

  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης *

  ΑΦΜ *

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 1 *

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 1 *

  ΑΜΚΑ Παιδιού 1 *

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 2

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 2

  ΑΜΚΑ Παιδιού 2

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 3

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 3

  ΑΜΚΑ Παιδιού 3

  Διεύθυνση Κατοικίας *

  Περιοχή *

  Τ.Κ. *

  Τηλέφωνο Οικίας *

  Τηλέφωνο Εργασίας

  Κινητό 1 *

  Κινητό 2

  Email *

  Κατασκηνωτική Περίοδος 15 ημερών

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο για τα Ταμεία ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΑ επιλέξτε

  Κατασκηνωτική Περίοδος 15 ημερών

  Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»