Παροχές – Ασφάλεια

24ωρη Φύλαξη – Συστήματα Ασφαλείας – Περίφραξη κατασκηνωτικού χώρου
Σύστημα Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (Πιστοποίηση – Πλήρης εξοπλισμός , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) – Εκπαίδευση προσωπικού
Ηλεκτρογεννήτριες
Αλεξικέραυνο
Ηλεκτροφωτισμός (επαρκής και ασφαλής – Πιστοποίηση)
Ύδρευση (πόσιμο νερό)
Ναυαγοσωστική κάλυψη (θαλάσσης και πισίνας)
Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων (ISO 22000:2005)
Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία – Υποκαπνισμός στρωμάτων
24ωρη Ιατρική Παρακολουθήση – Νοσηλευτική Υποστήριξη – Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Γενικής – Αστικής Ευθύνης