Οδηγίες συμμετοχής

Με την αποστολή ηλεκτρονικής και μόνο αίτησης μέσω του site μας. Υπάρχουν δύο ειδών αιτήσεις, μία για ομαδάρχες & κοινοτάρχες και μία για τo υπόλοιπο προσωπικό. Οι Αιτήσεις ξεκινούν από 1 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται 31 Μαΐου.

Όλο το προσωπικό που επιλέγεται πρέπει να είναι άνω των 18 ετών καθώς θα ακολουθήσει διαδικασία πρόσληψης (ενημερωθείτε από την ενότητα διαδικασία πρόσληψης). Σε περίπτωση που κάποιος ανήλικος (16,17 ετών ή κάποιος που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας έως την ημερομηνία πρόσληψής του) θέλει να εργαστεί στην κατασκήνωση, πρέπει να ακολουθήσει ειδική διαδικασία για έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων – έκδοση ειδικής άδεις εργασίας. (ενημερωθείτε από την ενότητα οδηγίες πρόσληψης)

Όλοι όσοι κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυνάψετε:

  • 1 πρόσφατη φωτογραφία σας

Και να προσκομίσετε απαραίτητα στα γραφεία μας επί της οδού Χαλκοκονδύλη 5, στην Αθήνα (8ος όροφος) έως το αργότερο 10 Μαΐου 2020:

  • Ιατρική βεβαίωση, που να αναγράφει ευκρινώς το ονοματεπώνυμο σας και απαραίτητα «…ο τάδε δεν πάσχει από μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα», μόνον πρωτότυπη, του τρέχοντος έτους ή ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υγείας, πενταετούς ισχύος.

** Για τους ενδιαφερόμενους προς εργασία σε χώρους καθαριότητας ή κουζίνας απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν, μόνον φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υγείας, πενταετούς ισχύος (σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εργασίας του).

Εφόσον έχετε στείλει την αίτηση σας ηλεκτρονικά και έχετε προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μόνον στο email σας για την συνέντευξη από τον Αρχηγό ή την Διεύθυνση της κατασκήνωσης, ανάλογα με την ειδικότητα που έχετε επιλέξει. Οι συνεντεύξεις θα ολοκληρωθούν έως την 10η Μαΐου.

Ενημερώνεστε τηλεφωνικώς από τα γραφεία για την ημερομηνία και την θέση για την οποία έχετε προσληφθεί και συμπληρώνετε πλήρως το ειδικό έντυπο συλλογής στοιχείων εργαζομένου καθώς προσκομίζετε κάθε άλλο έντυπο απαιτηθεί εγκαίρως. Ενημερωθείτε από την διαδικασία πρόσληψης.