Εντυπο Συλλογής Στοιχείων Πρόσληψης

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε με τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας στοιχεία και όπως αναγράφονται στο ΙΚΑ.

  ΟΝΟΜΑ *

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ *

  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ *

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ *

  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ *

  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ *

  ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ *

  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
  Αν είσαστε αλλοδαπός χρειαζόμαστε φωτοαντίγραφο του ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ και της κάρτας ΔΙΑΜΟΝΗΣ .
  Αν είσαστε Έλληνας χρειαζόμαστε φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της ταυτότητάς σας.

  Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου *

  Ημερομηνία Έκδοσης *

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

  ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

  Α.Φ.Μ. *

  Δ.Ο.Υ. *

  Α.Μ.Κ.Α. *

  Α.Μ. ΙΚΑ (A.M.A.) *

  Είστε πρώτη φορά ασφαλισμένος πριν το 1993;

  Είστε συνταξιούχος;

  Έχετε ασφάλιση από άλλον εργοδότη/δημόσιο;

  Από ποιόν;

  Παίρνετε επίδομα ανεργίας από ΟΑΕΔ;

  Από ποιόν ΟΑΕΔ;

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *

  ΤΚ *

  ΠΕΡΙΟΧΗ *

  ΔΗΜΟΣ *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ *

  ΚΙΝΗΤΟ *

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ *

  ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN
  (Να φαίνονται ευκρινώς: ονοματεπώνυμο δικαιούχου, τράπεζα και αριθμός iban)

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ

  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ
  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

  Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»