Δηλώστε συμμετοχή με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

  Ιδιότητα

  Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου-Γονέα *

  ΑΦΜ Δικαιούχου-Γονέα *

  ΔΟΥ Δικαιούχου-Γονέα *

  ΑΜΚΑ Δικαιούχου-Γονέα *

  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης *

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 1 *

  Αριθμός Επιταγής 1 *

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 1 *

  ΑΜΚΑ Παιδιού 1 *

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 2

  Αριθμός Επιταγής 2

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 2

  ΑΜΚΑ Παιδιού 2

  Ονοματεπώνυμο Παιδιού 3

  Αριθμός Επιταγής 3

  Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού 3

  ΑΜΚΑ Παιδιού 3

  Διεύθυνση Κατοικίας *

  Περιοχή *

  Τ.Κ. *

  Τηλέφωνο Οικίας *

  Τηλέφωνο Εργασίας

  Κινητό 1*

  Κινητό 2

  Email *

  Κατασκηνωτική Περίοδος 15 ημερών

  Είμαι άνω των 16 ετών. Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου της εταιρείας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε.»