Δωρεάν πρόγραμμα Ασφαλιστικών Ταμείων & λοιπών Φορέων

Οι εντασσόμενοι Τομείς/Φορείς στον Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής:

 • e-ΕΦΚΑ
 • Λ.Α.Ε.-Ο.ΠΕ.ΚΑ. (Ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.)
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • Ο.ΣΥ.Α.Ε.(Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία, τ. Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. & Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)
 • ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας & Κατασκευής)
 • Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ -Υπάλληλοι Υπουργείου & Εποπτευομένων σε αυτό Φορέων π.χ, Ε.Φ.Ε.Τ.
 • Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • ΓΕΣ-ΓΕΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΟΕ

Για τους συνεργαζόμενους Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς που αναφέρονται παραπάνω προβλέπεται η δωρεάν φιλοξενία των 15 ημερών (14 διανυκτερεύσεις) εκτός του Λ.Α.Ε.-Ο.Π.Ε.Κ.Α. (15 διανυκτερεύσεις)

Α΄: 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Β΄: 2 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου

Γ΄: 17 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου

Δ΄: 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου

E΄: 14 Αυγούστου έως 28 Αυγούστου

Κάθε σχετική πληροφορία με τη διαδικασία συμμετοχής μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων ή των Λοιπών Οργανισμών θα τις πληροφορείστε από τα «Νέα μας»  με συνεχείς αναρτήσεις των προσφάτων ανακοινώσεων του κάθε Ταμείου ή άλλου συνεργαζόμενου Φορέα.

Η προ-κράτηση  στην κατασκήνωση απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

 1. Συμπληρώνεται από τον Κηδεμόνα  εξουσιοδότηση προς το τρίτο πρόσωπο  μέσω GOV.GR και αποδίδεται στην Κατασκήνωση.
 2. Σε περίπτωση πρόωρης οριστικής αποχώρησης συμπληρώνεται από τον  Ασφαλισμένο/Υπάλληλο/Συμβαλλόμενο του Φορέα/Ασφαλιστικού Ταμείου/Οργανισμού Υ.Δ. που να ορίζει την ημερομηνία και την ώρα  αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας  Υ.Δ. που να ορίζει την ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής του τέκνου τους  μέσω GOV.GR και αποδίδεται στην Κατασκήνωση.