Δωρεάν πρόγραμμα Ασφαλιστικών Ταμείων & λοιπών Φορέων

Οι εντασσόμενοι Τομείς/Φορείς στον Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής:

 • e-ΕΦΚΑ
 • Λ.Α.Ε.-Ο.ΠΕ.ΚΑ. (Ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.)
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • Ο.ΣΥ.Α.Ε.(Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία, τ. Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. & Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)
 • ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας & Κατασκευής)
 • Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ -Υπάλληλοι Υπουργείου & Εποπτευομένων σε αυτό Φορέων π.χ, Ε.Φ.Ε.Τ.
 • Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπ.Υ.ΜΕ.)
 • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Για τους συνεργαζόμενους Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς που αναφέρονται παραπάνω προβλέπεται η δωρεάν φιλοξενία των 15 ημερών (14 διανυκτερεύσεις) εκτός του Λ.Α.Ε.-Ο.Π.Ε.Κ.Α. (15 διανυκτερεύσεις)

Α΄: 1 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

Β΄: 16 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

Γ΄: 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου

Κάθε σχετική πληροφορία με τη διαδικασία συμμετοχής μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων ή των Λοιπών Οργανισμών θα τις πληροφορείστε από τα «Νέα μας»  με συνεχείς αναρτήσεις των προσφάτων ανακοινώσεων του κάθε Ταμείου ή άλλου συνεργαζόμενου Φορέα.

Η προ-κράτηση  στην κατασκήνωση απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

 • Για τα Ασφαλιστικά Ταμεία:
 1. Κάρτα Κατασκηνωτή από το Ασφαλιστικό του Ταμείο (με σφραγίδα Υπηρεσίας).
 2. Μία Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
 3. Την Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης (του Ταμείου, υπογεγραμμένη μόνον από τον Ασφαλισμένο Γονέα).
 4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 5. Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 • Για τα Υπουργεία, Ιδιωτικές Επιχείρησεις κ.ο.κ
 1. Δελτίο Συμμετοχής Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 2. Μία Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
 3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 4. Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 1. Την Ταυτότητα του Κηδεμόνα-Γονέα .
 2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης υπογράφεται από τον Κηδεμόνα ειδική άδεια εξόδου.
 3. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης συμπληρώνεται και υπογράφεται η υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης , συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον άμεσα Ασφαλισμένο/ Υπάλληλο κ.ο.κ. του Φορέα (κατεβάστε το εδώ)
 1. Εξουσιοδότηση από τον Κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής (κατεβάστε το εδώ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον άμεσα Ασφαλισμένο/ Υπάλληλο κ.ο.κ. του Φορέα (κατεβάστε το εδώ)