Δωρεάν πρόγραμμα Ασφαλιστικών Ταμείων & λοιπών Φορέων

Οι εντασσόμενοι Τομείς/Φορείς στον Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής:

 • e-ΕΦΚΑ
 • Λ.Α.Ε.-Ο.ΠΕ.ΚΑ. (Ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.)
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 • ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • Ο.ΣΥ.Α.Ε.(Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία, τ. Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. & Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)
 • ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας & Κατασκευής)
 • Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ -Υπάλληλοι Υπουργείου & Εποπτευομένων σε αυτό Φορέων π.χ, Ε.Φ.Ε.Τ.
 • Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
 • ΓΕΣ-ΓΕΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΤΥΠΕΤ
 • ΔΟΕ

Για τους συνεργαζόμενους Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς που αναφέρονται παραπάνω προβλέπεται η δωρεάν φιλοξενία των 15 ημερών (14 διανυκτερεύσεις) εκτός του Λ.Α.Ε.-Ο.Π.Ε.Κ.Α. (15 διανυκτερεύσεις)

Α΄: 16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Β΄: 2 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου

Γ΄: 17 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου

Δ΄: 1 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου

Κάθε σχετική πληροφορία με τη διαδικασία συμμετοχής μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων ή των Λοιπών Οργανισμών θα τις πληροφορείστε από τα «Νέα μας»  με συνεχείς αναρτήσεις των προσφάτων ανακοινώσεων του κάθε Ταμείου ή άλλου συνεργαζόμενου Φορέα.

Η προ-κράτηση  στην κατασκήνωση απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

 • Για τα Ασφαλιστικά Ταμεία:
 1. Κάρτα Κατασκηνωτή από το Ασφαλιστικό του Ταμείο (με σφραγίδα Υπηρεσίας) ή εκτυπωμένη από τον e-ΕΦΚΑ
 2. Την Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης (του Ταμείου, υπογεγραμμένη μόνον από τον Ασφαλισμένο Γονέα).
 3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 4. Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 • Για τα Υπουργεία, Ιδιωτικές Επιχείρησεις κ.ο.κ
 1. Κάρτα Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 3. Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή (για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ)
 1. Εξουσιοδότηση από τον Κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής (εκδώστε την εδώ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης , συμπληρωμένη και  υπογεγραμμένη   μόνον από τον άμεσα Ασφαλισμένο/ Υπάλληλο κ.ο.κ. του Φορέα (κατεβάστε την εδώ)
 3. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης συμπληρώνεται και υπογράφεται η υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης , συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνον από τον άμεσα Ασφαλισμένο/ Υπάλληλο κ.ο.κ. του Φορέα (κατεβάστε το εδώ)

Οποιοσδήποτε τρίτος εκτός του νόμιμου κηδεμόνα, δύναται να παραλάβει κάποιο παιδί, προσκομίζοντας στην γραμματεία της κατασκήνωσης τη σχετική εξουσιοδότηση του γονέα – κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής  (για να εκδώσετε το έντυπο πατήστε εδώ) καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα του εκάστοτε Φορέα, ως ορίζονται παραπάνω