ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ 2024

Έναρξη των αιτήσεων των δικαιούχων ΟΠΕΚΑ, από 5 Ιουνίου 2024 έως 12 Ιουνίου 2024μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr στο πεδίο Αγροτική Εστία -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:  (https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ ).

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από: 22-6-2024 έως 28/8/2024.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
  • Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ή επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

«Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξαρτήτως του μήνα γεννήσεως.»

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.