Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΤΥΔΚΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΤΥΔΚΥ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΗΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Όρια Ηλικίας: Παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2013, (6 έως 14 ετών).

Ημερομηνίες Εγγραφών:

Για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο: Από 10/06/2019 έως 14/06/2019
Για την Β’ και Γ’ κατασκηνωτική περίοδο: Από 17/06/2019 έως 28/06/2019

Διαδικασία Εγγραφής:

Κατάθεση της σχετικής αίτησης στην Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α., Ηπείρου 38, 6Ος όροφος για την Αττική.

Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια  θα καταθέσουν τις αιτήσεις στα Κεντρικά Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. στις έδρες των Νομών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της Κατασκήνωσης και η επιλογή της Κατασκηνωτικής Περιόδου (Α,Β ή Γ)
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
  • Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

Ειδικά για την Αττική και για να μην υπάρξει ταλαιπωρία λόγω του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, θα είναι ωφέλιμο οι ασφαλισμένοι επιπρόσθετα να προσκομίσουν Βεβαίωση Ασφαλιστικής ικανότητας την οποία μπορούν να προμηθεύονται είτε από τον δικτυακό τόπο (https://apps.ika.gr) είτε από τα Κ.Ε.Π.

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *