Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ από σήμερα 5/6 έως 16/6

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ από σήμερα 5/6 έως 16/6

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Σας γνωρίζουμε ότι ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υλοποιεί και φέτος το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, όπου αφορά την φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων του ΛΑΕ, ηλικίας 6 έως 16 ετών.

ü  Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από 20/06/2019 έως 09/09/2019 και επιδοτεί μέχρι δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις), συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας άφιξης.

ü  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  είναι παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2003 έως 31-12-2013 και ειδικότερα:

α) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και

β) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων, να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/  από 05/06/2016 έως 16/06/2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ  και όχι στα ΚΕΠ.

Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Ο δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ. καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

2) Το σύστημα θα ανατρέχει στο αρχείο και εφόσον ο γονέας κ.ο.κ. έχει ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα θα εμφανίζονται προ συμπληρωμένα τα στοιχεία του και όλων των προστατευόμενων τέκνων του ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα δηλ. από 1/1/2003 έως 31/12/2013.

3) Ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ., εφόσον ταυτοποιήσει τα προ συμπληρωμένα στοιχεία στην αίτηση:

 • επιλέγει αν πρόκειται για τέκνοτυπικής ανάπτυξης ή για τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
 • συμπληρώνει το τηλέφωνο και τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής του.
 • υποβάλλει οριστικά την αίτηση συμμετοχής.

4) Η εφαρμογή, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δίνει την  δυνατότητα εκτύπωσής της.

5)Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων δημιουργείται αρχείο δικαιούχων και διενεργείται κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον αριθμό των δικαιούχων που καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση.

Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για όλα τα τέκνα της οικογένειας.

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/  καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
 • Εφόσον, το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι θετικό, κάτω από τα στοιχεία του δικαιούχου γονέα κ.ο.κ., εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2019 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κάθε παιδιού, το οποίο και μπορεί να εκτυπωθεί.
 • Επισημαίνεται ότι κάθε γονέας κ.ο.κ. δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορεί να εκτυπώσει ένα και μόνο δελτίο για κάθε του τέκνο.
 • Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2019 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, πρέπει να φέρει προ εκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ – Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.
 • Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2019 πρέπει να υπογράφεται από τον δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα κ.ο.κ. και στα τρία στελέχη στο σημείο «Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».
 • Κατά την άφιξη του δικαιούχου στην κατασκήνωση, οι γονείς, κηδεμόνες κ.ο.κ., παραδίδουν στον πάροχο της κατασκήνωσης το δελτίο.

Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *