Κατασκηνώσεις 2019 – Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού

Κατασκηνώσεις 2019 – Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η κάλυψη από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ, της δαπάνης συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, παιδιών, ηλικίας από 6 έως14 ετών, μονίμων και με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και είναι απογραμμένοι στο Ταμείο μας.

Οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους, κρίνεται αναγκαίο:
Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνημμένο «Υπόδειγμα Ι» αίτησης / δήλωσης, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου, επισυνάπτοντας:

1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου παιδιού

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας δικαιούχου υπαλλήλου

4. Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν γίνεται χρήση του κατασκηνωτικού επιδόματος από τον έτερο γονέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο http://www.taypyppo.gr/

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *