Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020 από 17.03.2020 έως 31.03.2020

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020 από 17.03.2020 έως 31.03.2020

Ενημερώνουμε τους φίλους μας, ότι ως έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/e-yperesies) ορίζεται η Τρίτη 17/03/2020 (ώρα 8:00 π.μ) και λήξη αυτών η Τρίτη 31/03/2020 (ώρα, 15:00μ.μ).


Για την ορθή υποβολή της αίτησης σημειώστε σωστά:

 • την Ιδιότητα του Δικαιούχου γονέα ( Άνεργος ή Εργαζόμενος)

βρείτε την ιδιότητα εδώ:

 • τον Α.Μ.Α του δικαιούχου (Αριθμός. Μητρώου. ΕΦΚΑ)
 • και τα Α.Μ.Κ.Α όλων των ανήλικων τέκνων( έως18 ετών).

Τα «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κατά περίπτωση είναι:

Α)Σε περίπτωση «Εργαζομένου» ,

(εάν και εφόσον υπάρχουν) μη μηχανογραφημένα ένσημα κατά το έτος 2019 στο σύνολο τους,

 • βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας, είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα , με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση
 • ή Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2019
 • ή Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2019

Β) Σε περίπτωση ύπαρξης  άδειας διαμονής (αλλοδαπού πολίτη),

 • οι άδειες διαμονής όλων των μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής
 • ή και Αυτοτελής Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση
 • και βεβαιώσεις ΑΜΚΑ όλων των παιδιών.

  Γ) Σε περίπτωση λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης γάμου:
 • αν ο Δικαιούχος έχει την επιμέλεια,

Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας  ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια των παιδιών  και βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ωφελούμενων παιδιών

 

 • αν ο Δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια,

Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων.

 

Δ)Σε περίπτωση συζύγων σε διάσταση και ανάθεσης της επιμέλειας με προσωρινή διαταγή προσκομίζεται

Φωτοαντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας , με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών και των δύο συζύγων και Βεβαίωσεις ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

 

Ε) Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα / επιμέλεια/επιτροπεία των παιδιών,

Επίσημο Δικαιολογητικό Αρμόδιας αρχής περί ανάθεσης/ επιτροπείας και Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων τέκνων

 

ΣΤ) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τος έτος 2019 (φορολογικό έτος 2018),

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 «…ότι δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2018 και δεν υποχρεούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013  να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το οικονομικό έτος 2019» , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.

 

Προσοχή: Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση επισυνάπτονται αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική σας αίτηση έως 31/03/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους μη πιστοποιημένους χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δηλαδή για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, αποκτούν μέσω χρήσης κωδικών TAXISNET του δικαιούχου και μόνον στο http://www.oaed.gr/eggrafi.
Αφού πιστοποιηθούν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμό ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ως Πιστοποιημένοι χρήστες εδώ

 

Προσοχή: Απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

 

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2295062502/2295062165/2295062443/2295062478/2103301467/2103301468/2103301480

3 Comments

 • Γεωργισ Posted 16 Μαρτίου 2020 7:58 ΜΜ

  Καλησπερα και ευχαριστουμε για τις πληροφοριες. Θα ήθελα να σας ρωτησω παιζει ρόλο ποιος από τους δυο γονείς θα κάνει την αίτηση ως δικαιούχος? Εργαζόμαστε και οι δυο εγω όμως τρίωρο εδώ και 5 μήνες πριν ήμουν μακροχρόνια άνεργη. Ο συζυγος δουλευει πολλα χρονια ωχταωρο. Ευχαριστώ.

 • BrianPaupt Posted 30 Μαρτίου 2020 8:05 ΜΜ

  Passion the site– extremely user pleasant and lots to see!

 • Jamesapome Posted 28 Απριλίου 2020 9:27 ΠΜ

  Keep up the excellent job and generating the group!

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *