ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023»

Αιτήσεις:  Από 24/04/2023 έως 31/05/2023 ηλεκτρονικά και μόνο στο info@edoeap.gr με θέμα « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» συνοδευόμενα από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της κατασκήνωσης και θα φέρει τη σφραγίδα αυτής.
  2. Ακριβές αντίγραφο της νόμιμης αδείας λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2107264495 κ. Καμπανιάρη και 2107264492 κ. Θεοδώρου καθώς και η σχετική ανακοίνωση εδώ