ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023 ΤΗΣ ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023 ΤΗΣ ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023 ΤΗΣ ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ 2023(10:00 π.μ.) ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΙΟΥ (23:59 μ.μ.)

Οι αιτήσεις θα γίνουν  με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed,  με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής :

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

-Για όσους έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ – 1,2  την 22.05.2023

-Για όσους έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ -3,4 την 23.05.2023

-Για όσους έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ – 5,6 την 24.05.2023

-Για όσους έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ -7,8 την 25.05.2023

-Για όσους έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ -9,0  την 26.05.2023

ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ ΑΦΜ την  27.05.2023

 

Δικαιούχοι: είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών (γεννηθέντα από 01/01/2007-14/06/2017) , οι οποίοι είναι:

 εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως την 27.05.2023 ή

 ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως 26.05.2023 ή

 άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα της Δ.Υ.Π.Α.με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών(3) Μηνών έως 27.05.2023.

 

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ βάση της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έτος 2022 ή 2021), εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους(άνω των 12 μηνών συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στην ΔΥΠΑ έως την 27.05/2023), οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.