ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ο.Ε

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ο.Ε

Αιτήσεις συμμετοχής σε κατασκηνώσεις για παιδιά εκπαιδευτικών – μελών της Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2023

Αιτήσεις από 22 Μαΐου 2023 μέχρι και 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε με την ονομασία «Κατασκηνώσεις 2023»

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουνίου 2023

Δικαιούχοι: Τέκνα ηλικίας 6 έως 16 ετών με ποσό επιδότησης 200 ευρώ ανά παιδί.

Για προ-κρατήσεις δηλώστε συμμετοχή εδώ