Αιτήσεις προσωπικού ΓΕΑ

Αιτήσεις προσωπικού ΓΕΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ  ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2023

Δικαιούχοι: Εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ

Ωφελούμενοι: Τα τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2007 έως 31/12/2017(6-16 ετών)

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

  • Για το στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ από 20/4/2023 έως 5/5/2023 υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας www.haf.gr στο πεδίο «Διαδικτυακές Υπηρεσίες». Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό.
  • Για το πολιτικό προσωπικό της ΠΑ από 18/4/2023 έως 3/5/2023 υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους  σε έντυπη μορφή στη Μονάδα- Υπηρεσίας τους. Απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ποσό Επιδότησης: Το τελικό ποσό επιδότησης, ο αριθμός των επιδοτούμενων τέκνων και η επιλογή των δικαιούχων στελεχών της ΠΑ θα γνωστοποιηθούν με την έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Περισσότερα θα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση όπως και το υπόδειγμα της αίτησης ΕΔΩ

Για προ-κρατήσεις θέσεων δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά  ΕΔΩ