ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ,  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοπροσωπίας  δικαιούχου  γονέα του ΟΑΕΔ (ο εγκριθέντας γονέας) και μόνο αυτού (ταυτότητα  δύο όψεων ή σε περίπτωση αλλοδαπού  διαβατήριο και άδεια διαμονής)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοπροσωπίας  ωφελούμενο τεκνού (ταυτότητα  εάν διαθέτει)  ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης παιδιού)
  3. Σύμβαση ΟΑΕΔ Δικαιούχων-Παροχών  2021 τρείς φορές εκτυπωμένη για υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και μόνον (https://www.anagennisi-camping.gr/wp-content/uploads/2019/02/form1.pdf)
  4. Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο  και μόνον  (https://www.anagennisi-camping.gr/wp-content/uploads/2019/02/form6.pdf)
  5. Ιατρικό δελτίο κατασκηνωτή το οποίο συμπληρώνεται , υπογράφεται από τον παιδίατρο ή παθολόγο αποκλειστικά  και συνυπογράφεται από τον γονέα  (https://www.anagennisi-camping.gr/wp-content/uploads/2020/06/form4.pdf)
  6. Εκτυπωμένο αποτέλεσμα RAPID TEST αρνητικό (όχι self test) από δημόσια ή ιδιωτική δομή (κέντρο υγείας ή διαγνωστικό κέντρο) εντός 48ωρών.

Προσθεσε σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *